พิธีประดับยศ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติผู้กำกับนศท.โรงเรียนอสช.อุบลฯ

             นายชลวิชช์ ศรีใสเกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2506 เป็นบุตรชายของนายสุวิชช์ ศรีใส อาชีพรับราชการครู ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว คุณแม่นาง สุริยา ศรีใส อาชีพรับราชการครู ปัจจุบันท่านอยู่กับน้องสาว ปัจจุบันนาย ชลวิชช์ ศรีใส ได้แต่งงานกับภรรยานาง นิตยา ศรีใส อาชีพรับราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อ นางสาว ณิชกุล ศรีใส ปัจจุบันเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์