วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

นศท.อัสสัมชัญอุบลฯ ปี2และปี3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน 23-27 ม.ค. 2560

                  นศท.อัสสัมชัญอุบลฯ ปี2และปี3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน                          ณ วันที่ 23 ม.ค. 2560- 27 ม.ค.2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น