ประวัติผู้กำกับนศท.อสช.อุบลฯ


ประวัติผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

นายชลวิชช์ ศรีใสเกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2506 เป็นบุตรชายของนายสุวิชช์ ศรีใส อาชีพรับราชการครู ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว คุณแม่นาง สุริยา ศรีใส อาชีพรับราชการครู ปัจจุบันท่านอยู่กับน้องสาว ปัจจุบันนาย ชลวิชช์ ศรีใส ได้แต่งงานกับภรรยานาง นิตยา ศรีใส อาชีพรับราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อ นางสาว ณิชกุล ศรีใส ปัจจุบันเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น