วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศผลนักศึกษาวิชาทหารทหารชั้นปีที่ 2
 

ประกาศผลนักศึกษาวิชาทหารทหารชั้นปีที่ 1


 รุ่นพี่เตรียมรุ่นน้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเรียนปีหนึ่ง

 รุ่นพี่เตรียมรุ่นน้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเรียนปีหนึ่งครับงานจิตอาสา


นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจิตอาสางานจราจรให้กับน้องๆตอนเช้า


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สมัคร รด. 2565

 หากสนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารปี 2565

Scan QRcode


หรือไปที่ link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSXQlSzuTXxaiubjFGPJmAy2HEybaQejeKGNZzfvBUL9GFYQ/viewform