วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นศท. ฝึกภาคสนาม ปี 2559

นศท.ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารับการฝึกภาคสนาม


หัวหน้าศูนย์ฝึกเข้าตรวจเครื่องแต่งกายนศท. ปี 2559

หัวหน้าศูนย์ฝึกมณทลทหารบกที่ 22 ได้เข้ามาตรวจเครื่องแต่งกายของนศท.


  

 

  นศท.เดินทางไกล ปี 2559

      นศท.ทั้งสามชั้นปีได้ออกเดินทางไกลภายในค่าย ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นระยะทาง  5 กิโลเมตร


พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2558

นศท.อัสสัมชัญได้เข้าร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับกลาง ปีการศึกษา 2558 ณ De montfort hallสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2559

สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2559