วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2558

นศท.อัสสัมชัญได้เข้าร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับกลาง ปีการศึกษา 2558 ณ De montfort hallไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น