วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติหน้าที่ชายไทยในการลงบัญชีทหารกองเกิน และเตรียมเอกสารการลงทะเบียนนำปลด


เอกสารการลงทะเบียนนำปลด

1. สด.9 ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. ปพ.7 ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย สวมชุดเครื่องแบบนศท. 3 รูป ขนาด 1.5นิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น