วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

19/11/59 นศท ร่วมพิธีฉลองอาสนวิหารที่อาเวมารีอา

นศท.โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมฉลองพิธีอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมลและวัจนพิธีกรรมปิดปีศักดิ์สิทธิ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น